Grafika pro Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Výtvarné, grafické řešení je součástí orientačního systému v budově. Umístění je na vstupech a komunikačních uzlech jednotlivého patra, pro podvědomou orientaci.

Grafika vychází z šesti základních geometrických znaků.

K jednotlivým patrům je přiřazen jeden znak.

Motivem rastru je určení daného patra. Geologie, chemie, fyzika, matematika, knihovna...

Ve společných prostorách /aula a exteriér/ jsou použity všechny znaky.

Stávající barevnost pater je doplněna komplementární barevností grafiky, tak aby tuto barevnost podporovala.