Základní myšlenkou Lektorského centra GASK je vytvoření prostoru, kde se přibližuje výtvarné umění, především dětem, pomocí jednoduchých her a instalací. Hry a objekty by měly v dětech nenásilně aktivovat výtvarné cítění a poskytovat základní informace o vybraných stylech, dílech nebo autorech. Děti by měly hrou aktivně vstupovat do vytváření konkrétních obrazů a tak získávat jak informace, tak jistotu pro vlastní vizuální vyjádření. Více smyslové vnímání

a individuální vstupování do jednotlivých děl a procesů tvorby by mělo přibližovat a podněcovat zájem o výtvarné umění. Vstoupením do uměleckého díla, bořením jednoduchých bariér, typu počmárám Picassa, lezu v Mondrianovi, by se měla překonat hranice, že výtvarné umění je vzdálené a hůř pochopitelné. Interiér a jeho vybavení udává rámec pro další tematicky zaměřené výstavy, projekty a workshopy na další témata z oblasti umění.

Kreslící tapety na chodbě centra s motivy Ikony výtvarného umění. Tři principy kreslící hry, kreslení podle čísel, vybarvování polí konkrétní barvou, vybarvování a kreslení podle vlastní rozvahy. Sjednocená černá síla linie kresby. Záchytné body nebo označení pro vybarvování v základních barvách. Transparentní folie je snadno omyvatelná, pokreslitelná běžným tabulovým fixem. Transparentnost folie zachovává barevný výraz omítek, společný pro celý prostor centra.

Lezecká stěna Mondrian. Rozměr přes celou šířku místnosti. Tři hloubky bloků 100, 50 a 30 cm. Atypická čalouněná stěna. Povrch polstrovaný, stažený vertikálními a horizontálními dělícími pruhy. Vzniká tak mírně plastický povrch.

 

Podlahová stavebnice s možností plošných obrazců, konkrétních, abstraktních, dekorativních, vrstvení na sebe s možností stavění pyramid, věží nebo krajin s odkazem na geometrickou abstrakci. Jednotlivé segmenty jsou ve tvarech čtverce, tronjúhelníku a půlkruhu, vždy ve třech poměrných velikostech o celkové plošné výměře 200 m2.

 

Ježek - nástěnná stavebnice. Kolíkový rastr přes celou šíři stěny. Změnou, otočením a umístěním kostek na kolíkový rastr se mohou vytvářet abstraktní i konkrétní obrazce a motivy. Kostky neumístěné na kolících jsou volně k dispozici, vyskládané pod objektem.

 

Otáčedla, čtyři typy tvarů a barevnosti. Jednotlivé segmenty se snadno otáčí kolem své osy a tak mění barevnost. Tak se dají vytvářet jak abstraktní, tak konkrétní obrazce a motivy.

Autorem architektonického řešení je Atelier M1.

Černobílé fotografie: V. Jirásek.

Barevné fotografie: rodina Šimon