top of page

Barokní lékárna, Jezuitská kolej, galerie Středočeského kraje GASK. Reliéfní pojednání stěn.

Geometrický rastr jsem zvolila jako jednoznačný soudobý prvek, který kontrastuje s dynamikou barokních reliéfů. Tyto odlišnosti podporují kvality jednotlivých přístupů, s důrazem na podstatnější, barokní část. Barevnost se proto podřizuje barevnosti barokního reliéfu. Výška segmentů rastru zůstává stejná. Pomocí nasvícení je možno rastr potlačit nebo naopak šikmým nasvícením zdůraznit. Segment rastru jej nízký váleček/kotouč/prášek/pilulka o průměru 50 mm

a výšky 15 mm. Dílo vzniklo v rámci rekonstrukce objektu pod vedením architektů Atelier M1.

Foto: V. Jirásek

rastr.detail1.jpg
rastr.celek.1.jpg
rastr.relief.2.jpg
rastr.relief.1.jpg
rastr.detail.3.jpg
bottom of page