UPOL | 2009

GRAFIKA PRO PŘÍRODOVĚDECKOU FAKULTU UP OLOMOUC

Grafika vychází z šesti základních geometrických znaků.

K jednotlivým patrům je přiřazen jeden znak.

Motivem rastru je určení daného patra.

Ve společných prostorách /aula/ jsou použity všechny znaky.

Stávající barevnost pater je doplněna komplementární barevností, tak aby tuto barevnost podporovala.

Umístění je na vstupech a komunikačních uzlech jednotlivého patra, pro podvědomou orientaci.

Zpět